beiye

СҮҮЛИЙН ХЭРГҮҮД

Шинэ Зеландын Окланд дахь захын хамгаалалтын систем

Төсөл: NZICC Окленд
Ирмэгийн хамгаалалтын нийлүүлэгч: APAC Барилгачдын тоног төхөөрөмж
APAC нь таны барилгын тусгай шаардлагад нийцүүлэн захын хамгаалалтын өргөн хүрээний системийг нийлүүлдэг бөгөөд системийн зорилго нь хүмүүс, эд зүйл, материалыг өндрөөс унахаас урьдчилан сэргийлэх явдал юм.

siognleig
/edge-protection-systems-in-aucklandnew-zealand/